Желанието на целия екип беше да се създаде жилищен комплекс, в който чувството за  простор и свобода да са водещи. Да се даде възможност на природата да влезе в домовете и създаде усещане за релаксираност и безвремие, макар комплексът да е разположен само на няколко минути от забързания градски център.

 • 1551,89 m² – кв.м без идеални части

 • 33,126% – % от общите части

 • 288,498 m² – кв.м общи части

 • 1840,388 m² – кв.м имот

Включена инфраструктура

 • електрозахранване
 • газификация
 • отводняване на дъждовните  води
 • водозахранване
 • канализация
 • вътрешноквартална павирана алея
 • оптичен кабел
 • осветление и озеленяванена общите части на комплекса
 • ограда по външен контур на комплекса
 • помещение за контрол на достъпа и видеонаблюдение

Общи части

 • Вътрешноквартална павирана алея
 • Помещение за контрол на достъпа и видеонаблюдение